CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này được chỉ rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý (gọi chung là “xử lý”) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù việc thu thập thông tin diễn ra qua trang web, ứng dụng, hình thức trực tiếp hay qua bất kỳ nền tảng trực tuyến nào khác.

 

Chính sách này áp dụng đối với người dùng truy cập vào trang web/ứng dụng, các khách hàng nói chung, hoặc các khách ghé thăm văn phòng VCRE, khách tham dự các sự kiện của chúng tôi (gọi chung là “bạn”, “Chủ thể dữ liệu”). “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa bất kỳ dữ liệu nào thể hiện bạn là một cá thể hoặc liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, ảnh hồ sơ, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, thói quen tiêu dùng, sở thích và thông tin về phong cách sống.

 

Nếu bạn là nhà cung cấp/đơn vị bán hàng, đối tác kinh doanh hoặc người xin việc, vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư khác có liên quan.

Tổng quan về Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm các vấn đề sau:

 • Chúng tôi thu thập loại dữ liệu cá nhân nào 
 • Mục đích thu thập/sử dụng/tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn
 • Cách chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn
 • Cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn được xem là quy trình thông báo về Dữ liệu Cá nhân
 • Chúng tôi chia sẻ và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai
 • Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong bao lâu
 • Quyền riêng tư của bạn và cách bạn có thể sử dụng chúng
 • Cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn
 • Những thay đổi đối với chính sách này
 • Cách thức liên hệ với chúng tôi 

Loại Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng trong quá trình hoạt động, chúng tôi có thể thu thập và xử lý nhiều loại Dữ liệu Cá nhân dưới nhiều hình thức, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và Công ty, bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm được nêu chi tiết dưới đây.

Dữ liệu Cá nhân Cơ bản như được mô tả trong Điều 2.3 của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 hoặc bất kỳ quy định nào khác được cập nhật theo thời gian và các thông tin khác mà chúng tôi coi là Dữ liệu Cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

– Thông tin liên hệ (bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại)

– Thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn về giới tính, độ tuổi, Căn cước công dân, camera quan sát)

– Thông tin tài khoản người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin đăng nhập, địa chỉ email và các thông tin khác được cung cấp thông qua tài khoản của bạn)

Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm được mô tả trong Điều 2.4 của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 hoặc bất kỳ quy định nào khác được cập nhật theo thời gian và các thông tin khác mà chúng tôi xem là Dữ liệu Cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

– Thông tin tài chính (bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ lương, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng)

– Thông tin giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn trạng thái thanh toán, lịch sử giao dịch, biên nhận, hóa đơn)

– Thông tin đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ đồng ý của Công ty, các chi nhánh của Công ty hoặc Đối tác kinh doanh)

– Thông tin Hành vi (bao gồm nhưng không giới hạn hành vi của người dùng trên các trang web hoặc bất kỳ nền tảng nào, hành vi của người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch vụ, vị trí, sở thích và ý kiến của bạn.

– Thông tin được thu thập bởi các hệ thống điện tử và các công nghệ tương tự khác bao gồm Tệp nhật ký hoặc Địa chỉ IP, những thông tin này có thể được thu thập khi bạn đang sử dụng nền tảng trực tuyến.

– Thông tin tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, lý lịch tư pháp.

Nếu bạn đã cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba cho chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn có quyền cung cấp thông tin đó và bên thứ ba cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Bạn hiểu rõ và đồng ý với chúng tôi rằng mục đích thu thập/sử dụng/tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm

 • Cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn, ví dụ như trong trường hợp bạn đăng ký nhận thông tin và khuyến mãi, Công ty sẽ chỉ lưu trữ và sử dụng các thông tin cơ bản như họ, tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại để liên lạc sau này 
 • Cải thiện hiệu suất của trang web, lên kế hoạch tiếp thị, phân tích sử dụng dữ liệu, đánh giá hiệu suất của dịch vụ cũng như cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
 • Liên lạc và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty và/hoặc Chi nhánh của Công ty, bao gồm các đặc quyền liên quan hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ nói trên hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai liên quan đến Chính sách quyền riêng tư để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tuân thủ các hợp đồng liên quan đến bạn, trong đó Công ty sử dụng dịch vụ có thể, chẳng hạn như chia sẻ thông tin vị trí của bạn khi Công ty sử dụng dịch vụ vị trí của bên thứ ba.
 • Tuân theo hành động pháp lý, chẳng hạn như ngăn chặn hoặc chấm dứt mọi thiệt hại về tính mạng, thiệt hại về cơ thể hoặc sức khỏe của một người, đối với nghiên cứu hoặc thống kê giáo dục nhằm đưa ra biện pháp thích hợp để bảo vệ các quyền và tự do của bạn.
 • Phục vụ bất kỳ mục đích nào khác phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến các mục đích đề cập ở trên.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi điều đó là cần thiết cho các mục đích nêu trên, hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào trong Công ty hoặc các bên liên quan đến hợp đồng, theo yêu cầu của pháp luật, cơ quan chính phủ, tổ chức giám sát hoặc với sự đồng ý của bạn.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn hiểu rõ và đồng ý với chúng tôi rằng Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn hoặc gián tiếp thông qua nhiều nguồn khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 •   Nền tảng trực tuyến: chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát, cuộc thi hoặc khuyến mại, đăng ký nhận thông tin quảng cáo hoặc kết nối với chúng tôi.
 • Tương tác ngoại tuyến: chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn ngoại tuyến, chẳng hạn như khi bạn đến văn phòng của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, tham dự các sự kiện hoặc đưa danh thiếp cho chúng tôi.
 • Các chi nhánh và đối tác kinh doanh của VCRE: trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn mà không vi phạm luật hiện hành.
 • Tài liệu nguồn mở chẳng hạn như các trang web công cộng.

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn hiểu rõ và đồng ý với chúng tôi rằng nhìn chung, Công ty sẽ chỉ xử lý các dữ liệu cá nhân cần thiết để đáp ứng nhu cầu và hoàn toàn hợp pháp, và cơ sở hợp pháp có thể được phân loại như sau:

 1. Mục đích chúng tôi cần sự đồng ý của bạn
 • Tiếp thị và Truyền thông

Khi không thể dựa vào cơ sở hợp pháp khác, chúng tôi cần sự đồng thuận của bạn vì mục đích tiếp thị và truyền thông, bao gồm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VCRE hoặc của các chi nhánh, đối tác kinh doanh của chúng tôi.

 • Gửi hoặc chuyển tải dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài

Trừ khi được pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu, khi chúng tôi phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một quốc gia mà ở đó không có các tiêu chuẩn bảo vệ đầy đủ đối với các dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi chuyển giao.

 • Thu thập dữ liệu nhạy cảm

Khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu nhạy cảm của mình cho chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đã cấp cho chúng tôi quyền sử dụng nguồn dữ liệu đó cho các mục đích sau:

(a) Thông tin Y tế, bao gồm bệnh bẩm sinh, nhóm máu, dị ứng thực phẩm, được thu thập đối với thực phẩm chuẩn bị cho các sự kiện.

(b) Tôn giáo, được thu thập nhằm mang đến các phương tiện phù hợp với nhu cầu của bạn.

(c) Chủng tộc/Quốc tịch, có thể được thu thập khi bạn cung cấp Căn cước công dân

(d) Lý lịch tư pháp, được thu thập cho mục đích phòng chống gian lận và bảo mật

Xin lưu ý rằng dữ liệu nhạy cảm ở dạng thông tin ẩn danh có thể được sử dụng cho mục đích thống kê nhằm phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn và phù hợp hơn với bạn.

 1. Hợp đồng

     Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi cần thực hiện theo hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn, cho dù là hợp đồng bằng lời nói hay bằng văn bản, bao gồm các trường hợp sau:

 1. Xem xét các điều kiện cần có và sự phù hợp của bạn trước khi ký kết hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn
 1. Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nghĩa vụ hợp đồng giữa Công ty và bạn, bao gồm cả việc liên hệ với bạn để thực hiện nghĩa vụ của mình và gửi các tài liệu liên quan
 1. Xác minh danh tính của bạn khi bạn thực hiện các quyền của mình theo nghĩa vụ hợp đồng giữa Công ty và bạn

 

3) Lợi ích hợp pháp

 

Chúng tôi có thể dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, mức độ cần thiết cũng như các quyền và lợi ích cơ bản của chủ thể dữ liệu sẽ được xem xét. Các trường hợp sau đây cấu thành lợi ích hợp pháp:

(a) Chúng tôi có thể dựa vào mục đích bảo mật của VCRE, khi chúng tôi thu thập thông tin của khách ghé thăm, thay vì sử dụng thẻ dành cho khách, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp chứng minh thư, hoặc ghi lại camera quan sát.

(b) Chúng tôi có thể dựa vào mục đích quản lý nội bộ, khi VCRE hoặc các công ty liên kết tham gia vào sự kiện sáp nhập, tái tổ chức hoặc các sự kiện tương tự, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần của sự kiện đó khi cần.

(c) Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tăng cường và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cho bạn và cho tất cả khách hàng của các Công ty thuộc VCRE.

(d) Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị và truyền thông, điều này sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyền cơ bản và chủ thể dữ liệu có quyền từ chối bất kỳ lúc nào.

(e) Trong sự kiện, hội thảo hoặc bất kỳ sự kiện bán hàng nào khác, cho dù là sự kiện trực tuyến hay sự kiện thực tế, ảnh chụp/video hoặc âm thanh có thể được ghi lại như một phần của sự kiện.

(f) Khi chúng tôi có mối quan hệ với bất kỳ pháp nhân nào, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của các cá nhân có liên quan, bao gồm bản sao chứng căn cước công dân và thông tin liên hệ của người đại diện được ủy quyền.

(g) Chúng tôi có thể thu thập thông tin hoạt động bán hàng bao gồm lịch sử tương tác, số lượng bán hàng, cuộc hẹn hoặc hồ sơ liên hệ cho mục đích phân tích và nâng cao hiệu suất.

4) Cơ sở pháp lý khác nhằm mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Ngoài các cơ sở pháp lý được chỉ định trong các mục từ 1 – 3, Công ty có thể dựa vào các cơ sở pháp lý khác để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả khi việc xử lý là yêu cầu thiết yếu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý; để bảo vệ lợi ích thiết yếu của chủ thể dữ liệu hoặc người khác; để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích chung trong việc thực thi thẩm quyền chính thức được trao cho người kiểm soát. Các căn cứ khác về mặt pháp lý được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

(a) để tuân thủ yêu cầu về báo cáo tài chính do kiểm toán viên và/hoặc cơ quan chính phủ yêu cầu và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và/hoặc lệnh của tòa án liên quan đến thủ tục pháp lý hoặc điều tra.

(b) để tuân thủ Luật Tội phạm Máy tính tại Việt Nam, chúng tôi có thể cần ghi lại tệp nhật ký.

Bên cạnh những điều đã nêu ở trên, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu ẩn danh của bạn cho bất kỳ mục đích nào mà không cần sự đồng ý của bạn.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi có quyền chia sẻ và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với những ai

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận kế tiếp để thực hiện và phù hợp với các mục đích trong Chính sách quyền riêng tư này. Người nhận có thể ở hoặc có (các) máy chủ đặt tại Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam. Có thể phân loại người nhận như sau: (mỗi loại bao gồm các đại diện là nhân viên và giám đốc)

(a) Các công ty thuộc VCRE

Vì Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt là một chi nhánh của Công ty VCRE, do tính chất quản lý nội bộ, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đơn vị khác trong Công ty VCRE để thực hiện cho phù hợp với các mục đích trong Chính sách quyền riêng tư này. Với mục đích chia sẻ và chuyển giao, công ty sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ hoặc chuyển giao một cách an toàn và có tiêu chuẩn phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân như được mô tả ở đây.

Việc chia sẻ trong nội bộ nhóm sẽ căn cứ vào nhu cầu cần thiết của từng doanh nghiệp.

(b) Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong trường hợp công ty thuê hoặc chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho công ty theo những mục đích được chỉ định trong Chính sách này, bao gồm cả trang web quản lý hành chính, phân phối sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị, lưu trữ dữ liệu, giải pháp CNTT và hệ thống thanh toán.

(c) Đối tác kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi khi họ cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với chúng tôi; và khi chúng tôi cung cấp sản phẩm/dịch vụ của họ cho bạn.

(d) Các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật

Để tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan có thẩm quyền, tòa án hoặc bất kỳ người nào khác, nếu quyền của họ được pháp luật xác định hoặc nếu có lý do để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của Công ty hoặc bên thứ ba.

Khi Công ty tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài Công ty VCRE, Công ty sẽ ký kết một thỏa thuận với bên thứ ba đặt ra các mục đích xử lý và nghĩa vụ tương ứng của mỗi bên để bảo vệ dữ liệu chống lại các hoạt động trái phép hoặc vô tình sử dụng, truy cập, tiết lộ, làm hư hỏng, mất mát hoặc tiêu hủy thông tin.

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao cho bên thứ ba hoặc máy chủ đặt bên ngoài Việt Nam, công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân được chuyển giao an toàn bằng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư phù hợp.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết cho đến khi mục đích chúng tôi thu thập dữ liệu đó được thực hiện và trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi đã lập thời gian biểu để xác định khoảng thời gian lưu trữ phù hợp nhằm đảm bảo rằng khi chúng tôi không cần tiếp tục sử dụng nguồn dữ liệu đó, chúng tôi sẽ xóa chúng khỏi hệ thống và hồ sơ của mình và/hoặc thực hiện các bước ẩn danh để bảo mật thông tin.

Quyền riêng tư của bạn và cách áp dụng

Dựa trên pháp luật hiện hành, bạn sở hữu các quyền về Dữ liệu Cá nhân dưới đây và những quyền hạn khác được cập nhật trong tương lai liên quan đến Dữ liệu cá nhân xử lý bởi VCRE, gồm có:

 1. Quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý, và quyền nhận những thông tin liên quan khác về cách chúng tôi thu thập/xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và lý do vì sao chúng tôi xử lý các dữ liệu đó. Dữ liệu cá nhân của bạn nhìn chung sẽ được cung cấp cho bạn ở dạng điện tử.
 1. Quyền chỉnh sửa những dữ liệu cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc thông tin sai lệch có liên quan đến bạn.
 1. Quyền yêu cầu xóa, hủy, ẩn danh Dữ liệu cá nhân của bạn.
 1. Quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 1. Quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho một bên kiểm soát dữ liệu khác (hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện điều đó nếu khả thi) dựa trên cơ sở pháp lý thể hiện trong hợp đồng giữa bạn và VCRE, và quá trình chuyển tải này được thực hiện bằng các công cụ tự động. 
 1. Quyền phản đối bất kỳ quá trình xử lý nào dựa trên mục đích hợp pháp của chúng tôi hoặc dựa trên các cơ sở pháp lý khác.
 1. Quyền rút lại sự đồng thuận của bạn bất cứ lúc nào trong thời gian chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý khác.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, muốn đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về việc xử lý các trường hợp bất hợp pháp, bạn có thể gửi yêu cầu của mình tới địa chỉ email dpo@VCRE.com. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác định danh tính trước khi đáp ứng yêu cầu của bạn. Thông thường, chúng tôi sẽ trả lời bạn bằng văn bản qua email ngay khi có thể, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn với thông tin nêu cụ thể.

Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các yêu cầu thông thường sẽ không tính phí, tuy nhiên chúng tôi có quyền tính phí với chi phí hợp lý nếu yêu cầu đưa ra không hợp lý hoặc phức tạp.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền hoặc tòa án nếu yêu cầu của bạn bị từ chối và bạn không hài lòng với lý do của chúng tôi hoặc không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian đó.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã thực hiện (đã yêu cầu các bên thứ ba thực hiện) các biện pháp phù hợp về mặt kỹ thuật và thực tiễn để bảo vệ dữ liệu cá nhân được bảo mật, tránh bị hủy hoại, mất mát, thay đổi hoặc thiệt hại, bị tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư 

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn việc tuân thủ luật pháp Việt Nam, cũng như chính sách của chính phủ Việt Nam, quy định và các nghĩa vụ khác với tính chất tương tự. Mọi cập nhật sẽ được thể hiện trên trang web của chúng tôi tại https://www.vcre.com.vn/vi/privacy. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi Chính sách quyền riêng tư được công bố hoặc bất kỳ thời điểm nào khác đề ra bởi VCRE.

Cách thức liên hệ với chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Gửi: Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty Bất Động Sản Bản Việt

Địa chỉ

Tầng 12A, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

 1. +84 28 6291 4211

Email

info@vcre.com.vn

WordPress Lightbox

Newsletter

Newsletter

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin