Tương Lai Rộng Mở Cùng VCRE

KIẾN TẠO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
ĐẦY CẢM HỨNG

VCRE đồng lòng xây dựng đội ngũ vững mạnh và đoàn kết, có khả năng thích nghi tốt bằng cách tạo dựng nền văn hóa dựa trên các giá trị dưới đây

GIAO TIẾP CỞI MỞ

GIAO TIẾP CỞI MỞ

VCRE tạo dựng việc duy trì giao tiếp mở và trung thực giữa nhân viên và quản lý, bất kể vị trí hay địa điểm làm việc.

KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO

KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO

Một công ty phát triển thịnh vượng luôn đặt sự sáng tạo là trọng tâm. Chúng tôi khuyến khích nhân viên thử nghiệm và suy nghĩ khác biệt, tạo ra những ý tưởng mới và tốt hơn.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC

Sức mạnh tập thể luôn giúp chúng tôi hoàn thành công việc một cách tốt nhất và đạt được mục tiêu nhanh chóng hiệu quả.

TÔN VINH THÀNH TỰU

TÔN VINH THÀNH TỰU

VCRE không ngừng tôn vinh những cột mốc và thành tựu quan trọng đối với nhân viên, bất kể nền văn hóa hay vị trí cấp bậc nào.

LỢI ÍCH LÀM VIỆC TẠI VCRE

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG TÍCH CỰC

SỨ MỆNH Ý NGHĨA

ĐANG TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN MUA HÀNG MEPF

NHÂN VIÊN MUA HÀNG MEPF

NHÂN VIÊN MUA HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

NHÂN VIÊN MUA HÀNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH –
THE SHELLS PHÚ QUỐC

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH –
THE SHELLS PHÚ QUỐC

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Đính kèm sơ yếu lý lịch *
WordPress Lightbox

Newsletter

Newsletter

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin